Mесна заједница "Царина"

+menu-

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ „ЦАРИНА“ ЗА 2019 ГОДИНУ

Објављено 6. марта 2020. 23:44 од стране корисника Milica Коментар

У извештајном периоду, радом Месне заједнице «Царина» руководио је Савет Месне заједнице кога сачињавају: Председница  Савета Светлана Савић, заменик Председника Савета Бралушић Марјан, и чланови Савета: Јанковић Сања, Јањић Снежана, Мијатовић Марија, Јечменица Драгана, Вукашиновић Драган, Николић Љубан, Илић Слободан, Јокић Владица, Симовић Бранко и Миловић Миливоје.

Програмом изградње приоритетних објеката, планиране су и главне активности рада Месне заједнице, а оне су проистекле искључиво као резултат захтева грађана.

Поред решавања главних проблема у вези изградње комуналне инфраструктуре, Месна заједница се бавила и  другим питањима од значаја и важности за грађане.

У посматраном периоду између осталог примљено је и прослеђено 153 захтевa разне садржине, издато 36 потврда за легализацију, закључен 21 уговор о изградњи са инвеститором, извођачима радова и грађанима учесницима у изградњи и добијена 32 предмера и предрачуна радова. Одржане су две редовне и три телефонске седница Савета Месне заједнице 20  (укупно )  и 9 Зборова грађана.

На седницама Савета и Зборовима грађана, расправљана су најважнија питања од интереса за грађане Месне заједнице па је донешено укупно 17 одлука, махом у вези комуналне изградње.

Чланови Савета, чланови Градског већа и одборници Градске Скупштине са подручја Месне заједнице свакодневно посећују Месну заједницу, дају сугестије и помажу у раду.

На свим седницама Савета постојао је кворум за пуноважно одлучивање, Одлуке су по правилу доношене једногласно, све су оверене од стране Градоначелника Тихомира Петковића или члана Градског већа Владимира Синђелића, а чланови Савета су материјал добијали поштанским путем на најмање три дана пред почетак седнице. На свим седницама Савета и Зборовима грађана уредно су вођени записници.

Седнице Савета и Зборови грађана су искључиво одржавани после радног времена у поподневним или вечерњим терминима.

Број грађана који се обраћају Месној заједници по свим питањима је већи него у претходном периоду и свима се максимално излази у сусрет у циљу решавања проблема, помоћи у састављању разних аката, или упућивању у надлежне институције. С тим у вези  грађани исказују задовољство и није било никаквих примедби на рад Месне заједнице.

Преглед реализованих инвестиција изградње комуналне инфраструктуре у Месној заједници «Царина» у 2018 години.

У извештајном периоду захваљујући пре свега грађанима, као и члановима Савета изграђен је значајан број објеката комуналне инфраструктуре и покренуто више иницијатива у вези изградње објеката на подручју Месне заједнице:

I. Асфалтиране улице уз учешће грађана од 33% укупних средстава:

-Део улице Радована Драговића (Ракићи, Вистаћ) у дужини од око 50 метара.

Извођач радова је било предузеће ЈКП «Нискоградња» а грађани, учесници у изградњи су у потпуности измирили своје обавезе.

У текућој години спроведен је тендер, изабран је извођач радова, грађани су у потпуности измирили своје обавезе у висини од 33% укупних средстава и закључени су уговори за изградњу следећих путних праваца:

Редни број: Путни правац: Дужина: 33% предрачунске вредности. Преглед измирења обавеза 33% од стране грађана.
1 Крак улице Николе Тесле (од броја 30) 110 метара. 121.450,оо динара. Измирено у потпуности.
2. Крак Војвођанске улице (од броја 87) 25 метара. 83.000,оо динара. Измирено у потпуности.
3. Крак улице Михаила Радовића (ка Челиковићима) 125 метара. 223.200,оо динара. Измирено у потпуности.
4. Крак Војвођанске улице (Мандићи) 32 метра. 53.328,оо динара. Измирено у потпуности.
5. Крак улице Жупана Брајана (Гороњићи) 100 метара. 173.080,оо динара. Измирено у потпуности.
7. Крак улице Радована Драговића (Бројеви 30-34). 65 метара. 145.700,оо динара. Измирено у потпуности.
8. Крак улице Радована Драговића (Ђуровићи)   310.000,оо динара. Измирено, пропорционално  планираним радовима

На жалост извођач радова предузеће ЈКП «Нискоградња» није успела да радове заврши у текућој години, па се завршетак очекује на пролеће 2020 године.

II.Асфалтиране улице искључиво од средстава из Републичког и Градског буџета.

  1. Извршена је потпуна реконструкција Немањине улице, од «Царинског моста» до градског базена, у дужини од око 350 метара.

Извођач радова је било предузеће «Путеви» из Ужица, а подизвођач ЈКП «Нискоградња» Ужице.

  • Извршена је потпуна реконструкција дела улице Николе Пашића, од «Ракијског пијаца» до раскрснице са Немањином (наставак улице улице Н.Пашића) у дужини од око 250 метара.

Извођач радова је било предузеће «Путеви» из Ужица, а подизвођач ЈКП «Нискоградња» Ужице.

У изештајном периоду урађена је и поправка асфалтног застора у више улица на подручју Месне заједнице.

III. Изградња јавне расвете уз учешће грађана од 50% укупних средстава.

У извештајном периоду, по позиву грађана и чланова Савета, редовно је вршена поправка јавне расвете на подручју целе Месне заједнице. А на захтев грађана извршено је и проширење јавне расвете у краку улице Жупана Брајана и Косанчићевој.

IV Изградња и реконструкција водоводних и канализационих линија.

          У извештајном периоду, уз учешће грађана, урађена је комплетна пројектна документација и добијене су потребне дозволе за градњу главног крака фекалне канализационе линије у горњем делу улице Олге Ђуровић.

-Завршена је реконструкција водоводне линије у улици Михаила Радовића.

-Завршена је изградња гасовода у улицама Олге Ђуровић, делу Војвођанске и делу улице Арсенија Чарнојевића.

-На више путних праваца грађанима је додељена јаловина за поправку макадамских путева.

Уз помоћ Савета Месне заједнице и грађана, изграђено је више потпорних зидова у свим деловима Месне заједнице.

На захтев Месне заједнице, делом је очишћено корито «Глуваћког потока» и извршено ограђивање, металном оградом.

V Спорт и Екологија:

Завршена су спортска игралишта у Царинској улици (код «Дабића чесме» и у улици Радована Драговића.

Поправљене су конструкције за кошеве и постављене нове табле на игралишту код Медицинске школе, као и теретана на отвореном на «Белом гробљу».

-На више места где су се грађани организовали извршено је изношење кабастог отпада и његово депоновање на одговарајући начин.

У сарадњи са Стамбеном заједницом у Ратарској улици број: 69. Извршено је сађење украсног шибља и туја испред стамбене зграде и просторија Месне заједнице.

Извршено је пошумљавање стабала јавора на «Белом гробљу».

-Извршена је сеча стабала и ниског растиња на више места, где су то процениле стручне комисије и где је за то постојала потреба.

Редовно је кошена трава на више локација у Месној заједници.

-У сарадњи са Медицинском школом, Домом Петар Радовановић и Ужичким центром за људска права и демократију   одржано је више потпуно бесплатних едукативних радионица за децу из основних и средњих школа која живе на подручју Месне заједнице.

У сарадњи са Медицинском школом, одржана је акција, у којој су деца са подручја Месне заједнице бесплатно могла да науче да играју шах.

-Прослављена је Слава Месне заједнице «Свети Марко» уз скроман коктел и послужење и у присуству великог броја грађана и представника руководстава града, установа и предузећа.

Сарадња са Женским центром, Центром за Социјални рад, Ужичким центром за људска права и демократију, Црвеним крстом, Патронажном службом Дома здравља и другим организацијама је као и у претходном периоду одлична, на задовољство грађана свих старосних категорија.

Свакодневно се размењују подаци и помаже најугроженијим грађанима. Сарадња са Војском Србије је такође интезивирана и извршено је ажурирање података и позива у војну евиденцију.

У Сарадњи са Савезом бораца и Удружењем ратника и њихових потомака «Мајор Коста Тодоровић» положени су венци на гроб «Незнаног јунака» на Сарића осоју, поправљено је спомен обележје, а обележена је и годишњица ослобођења града у Првом светском рату.

Грађани се о свим активностима Месне заједнице могу информисати потпуно транспарентно, лично а и преко сајта Месне заједнице www.mzcarina.org.rs који је до сада имао преко 30.000 посетилаца и више од 800 пријатеља на Фејсбук страници.

У Ужицу 31.12.2019.                               Председница Савета

                                                              Месне заједнице «Царина»

                                                                   ___________________

                                                                     Светлана Савић

Ова вест је објављена Некатегоризовано. Букмаркујте линк.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *