Mесна заједница "Царина"

+menu-

ПЛАН ИЗГРАДЊЕ ПРИОРИТЕТНИХ ОБЈЕКАТА КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ «ЦАРИНА» ЗА 2020 ГОДИНУ

Објављено 7. марта 2020. 00:14 од стране корисника Milica Коментар

Приоритети I реда (Финансирање о трошку буџета града)

Изградња и асфалтирање улица:

1.Изградња меморијалног парковског простора и лапидаријума на „Белом гробљу“(заједно са Народним музејом и СПЦ) Урађена је пројектна документација, која је одобрена од стране ЗЗС Краљево.

2.Наставак уређења простора око Медицинске школе и градског базена (измештање дечијег игралишта у двориште школе).

3.Изградња степеништа између Медицинске школе и школе за слушно оштећену децу.

4.Регулисање раскрснице између Немањине, Ратарске и улице Николе Пашића.

6. Изградња главног крака канализационе линије у горњем делу улице Олге Ђуровић.

7. Наставак реконструкције Ратарске и улице Арсенија Чарнојевића.

8. Реконструкција улица Олге Ђуровић, Колубарске и Миладина Радовића.

9. Изградња спортског игралишта на «Марином брегу».

Изградња водоводне и фекалне канализационе мреже:

1. Изградња фекалне канализације у горњем делу улице Олге Ђуровић.  

2.Реконструкција водоводне линије између Сланушке улице (број:21) и Белог гробља.

3. Изградња фекалне канализационе линије у делу доњег крака Колубарске улице.

Изградња јавне расвете:

1.Проширења јавне расвете у улици Немањиној, Војвођанској (степениште) Солунској,  Жупана Брајана,Ђурђевданској и улици Арсенија Чарнојевића и Николе Тесле.

Друге инвестиције са статусом приоритета првог реда:

1.         Наставак изградње спортских игралишта на локацијама: На «Ибишевом гувну» (заједно са М.З. «Центар») и на «Марином брегу».

2.   Изградња саобраћајнице између Ерске и Лужничке улице, према плану генералне регулације «Царина» из 2012 године (нова 4)..

3.   Изградња тротоара у Војвођанској улици, поред «Белог гробља».

4.    Изградња заштитне ограде поред тротоара на „Царинском мосту“

5. Изградња нове или реконструкција старе саобраћајнице у циљу смањења нагиба при уласку у улицу Жупана Брајана.

6.   Каналисање дела потока, код стамбене зграде и моста између улица Добриле Петронијевић и Николе Пашића.

7.   Поправка жардињера и платоа у улици Николе Пашића.

8.   Поправка потпорног зида и одвода за кишну канализацију изнад степеништа у улици Филипа Вишњића.

9. Постављање семафорске сигнализације или принудних успоривача брзине на раскрсници Немањине и Ратарске улице, у улици Николе Тесле, Ратарској (код стамбених зграда), Сланушкој, Немањиној (код Медицинске школе) и на «Ракијском пијацу»

10. Изградња пропуста за одвод атмосферских вода у улици Арсенија Чарнојевића код трафо станице, уколико се не заврши у текућој години.

11. Уклањање обрушеног потпорног зида на кривини у улици Михаила Радовића и реконструкција улице.

12. Изградња гелендера у улици Николе Тесле, Радована Драговића, Олге Ђуровић и Колубарској.

13. Изградња степеништа између Солунске и Војвођанске улице (преко „Белог гробља“).

14. Изградња подзиде-риголе, дуж коловоза у улици Краља Милутина.

15. Поправка плочника и кишне канализације испред стамбених зграда у улици Николе Пашића 35-41.

16. Уређење простора око пешачке стазе према Медицинској школи. (Насипање родне земље, украсно растиње, клупе)

II. Приоритети који се финансирају са 33 и 50% удружених средстава грађана:

Изградња и асфалтирање улица:

 1. Асфалтирање крака улице Жупана Брајана у дужини од око 120 метара.
 2. Асфалтирање крака улице  Радована Драговића у дужини од око 80 метара.
 3. Асфалтирање крака Војвођанске улице у дужини од око 80 метара.
 4. Асфалтирање горњег дела улице Радована Драговића,
 5. Асфалтирање 70 метара улице Арсенија Чарнојевића (Грбовићи)

Завршетак уговорених радова на асфалтирању улица: Радована Драговића, Михаила Радовића, Војвођанске, Николе Тесле, Жупана Брајана (измирене обавезе у 2019 години).

Изградња степеништа и потпорних зидова:

      1. Изградња потпорног зида (санација каменог зида) у Немањиној улици    (Петронијевићи)

2. Изградња пешачке стазе између улица Филипа Вишњића и раскрснице Моравске и улице Жупана Брајана (преко «Мариног брега»)

Изградња водоводне и фекалне канализационе мреже:

 1. Изградња фекалне канализације у горњем делу улице Олге Ђуровић ( главни и секундарни кракови, урађена пројектна документација).
 2. Изградња фекалне канализације у делу доњег крака Колубарске улице.

III.Остали приоритети настали на бази захтева грађана у претходним годинама (који се могу реализовати у зависности од расположивих средстава и исказаног интереса грађана).

Изградња путева и улица:

 1. Изградња тротоара у делу Немањине улице (код продавнице на раскрсници са ул. Олге Ђуровић, према „Сарића осоју“)
 2. Изградња и асфалтирање пута између М.З. «Царина» и «Буар» на потезу крај улице А.Чарнојевића-засеок „Радичевићи“.
 3. Проширење кривине у улици Жупана Брајана код трафо станице, изнад «Мариног брега».

Друге инвестиције са статусом осталих приоритета:

 1. Изградња фекалне канализације у првом делу Ратарске улице (канализација се неконтролисано одлива у Глуваћки поток).
 2. Изградња кишне канализације и ригола за одвод атмосферских вода у Ратарској улици, улици Арсенија Чарнојевића, Моравској, Војвођанској, улици Филипа Вишњића, Краља Милутина и улици Николе Тесле.
 3. Зацевљење Царинског потока у горњем делу Царинске и делу Немањине улице.
 4. Даља санација клизишта у улици Ф. Вишњића, Ратарској, Војвођанској и изградња потпорних зидова.
 5. Каналисање горњег дела Глуваћког потока, поплочавање и изградња паркинга у доњем делу Глуваћког потока, од Царинског моста до ЈКП «Водовод».
 6. Редовна поправка улица и одржавање и постављање одговарајуће саобраћајне сигнализације.

IV. Приоритети из области екологије и заштите човекове околине.

 1. Затварање, санација и рекултивизација депоније «Сарића осоје»
 2. Реконструкција «Цокалине» (1905) (постоји пројектна документација) ,«Батакове» чесме» и чесме «Грозничавац»
 3. Наставак уређења споменика незнаном јунаку на «Сарића осоју» (постављање расвете, клупа и јарбола за заставу) и «Олгине чесме» у улици Олге Ђуровић.
 4. Уређење обала и чишћење корита Царинског и Глуваћког потока.
 5. Уређење простора између стамбених зграда у Немањиној и улици Николе Пашића (постављање жардињера, поправка расвете…) Ратарској 69 испред просторија Месне заједнице (постављање једне клупе, садња украсног шибља), на «Белом гробљу» и поред Медицинске школе.
 6. Уклањање отпада и обраслог растиња  на потезу «Јанковића ливаде», и «Грујичићи» у Немањиној улици.

Предност у реализацији ће имати приоритети код којих се благовремено обезбеди неопходна пројектна документација и одговарајуће учешће грађана!

С поштовањем,                                                       Председница Савета

                                                                             Месне заједнице „Царина“

                                                                                    _________________

                                                                                    Светлана Савић

Ова вест је објављена Некатегоризовано. Букмаркујте линк.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *